JEMİYET KULLANIM KOŞULLARI VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR 

 

İşbu üyelik ve Kullanım sözleşmesi www.jemiyet.com  uzantılı web sitesi ve mobil aplikasyonun ve buna bağlı bütün uygulamaların tüm haklarının sahibi olan, merkezi; Asmalı Mescit Mah. Emir Nevruz Sok. No:2 Panaiya Apt. Kat:4 Beyoğlu, 34430 İstanbul da bulunan ............. Vergi Dairesine ............. Vergi Numarası ile kayıtlı JEMIYET ORGANİZASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş ( JEMİYET ) ile Kimlik ve iletişim bilgileri sistemizde kayıtlı olan Jemiyet üyeleri arasındadır. Jemiyete üye olan bütün şahıslar işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu ve anladığını ve tüm hükümlerini oanyladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İş bu sözleşmenin konusu www.jemiyet.com üzerinden veya Jemiyet Mobil aplikasyon üzerinden satışa sunulan Jemiyet Premium servislerinin satışı ve her çeşit etkinlik ve/veya organizasyonlar ile ilgili biletlerin usul ve esasların karşılıklı hak ve yükümlüklerinin belirtilmesidir. İş bu sözleşme, Üye tarafından sitede ve mobil aplikasyonda yapılacak tüm işlemler ve üyenin tüm satın alma işlerimleri bakımından hükmünü ifade eder. 

 

JEMİYETİN HAKLARI

 

Jemiyet güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerinden yada mobill applikasyon üzerinden her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Jemiyet üyeliğininden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bununabilir. 

 

Jemiyet, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın, Site’nin yada mobil aplikasyonun biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir. 

 

Jemiyet dilediği zaman ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Sitede yada mobil uygulamada sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. 

 

Jemiyet sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler İşbu değişikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler. 

 

İşbu sözleşme JEMİYET’in satış yapacağı Premium üyelik ve bilet adedi ve benzeri hususlarda  taahhüt içermez. Üye bu şartlar nedeni ile JEMİYET’den bir ad altında hak ve alacak talep edemez. 

 

JEMİYET üyeliği tek taraflı olarak durdurma, son erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

JEMİYET kullanıcı profil ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil anca bunlarla sınırlı olmak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim,  IP ve site kullanım bilgileri bir veri tabanınca toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca JEMİYET bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güveliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlara paylaşabilir. 

 

Web sitesinde yada mobil uygulama üzerinden JEMİYET’in kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. JEMİYET bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Bu linkler vasıtası ile erişilen web siteleriden sunlan hizmer/ürünler veya bunların içeri hakkında JEMİYET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin internet sitelerine ulaşımı tamamen kendi sorumluluğunda ve Jemiyetin izni dışındadır. 

 

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Üyelik, sitede yada mobil aplikasyonda bulunan üyelik başvuru formunun, üye olmak isteyen kişi taradından doldurularak, JEMİYET’in uygun gördüğü kişilere onay vermesi ile gerçekleşir. Üye, üye olmak ile işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin JEMİYET tarafından açıklanacak her türlü beyanı kabul etmiş olur. 

 

JEMİYET üyeliklerin onaylanması ve/veya onaylanmaması durumunda, üyelere hiç bir açıklama yapmakla mükellef değildir. 

 

Üye, üyelik işlemlerinde belirmiş olduğu kimlik, iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bilgilerinden değişiklik olması durumunda bu bilgileri yazılı olarak JEMİYET’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisi sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. JEMİYET’e bu neden hiç bir sorumluluk izafe edemez. 

 

Üye, JEMİYET’te belitilen hizmetler faydalanırken T.C yasalarına ve genel ahlak kurallarına hareket edeceğini, hareket, tehdit, iftira, taciz, küfür ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü zarardan bizzat kendisi sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

Üye JEMİYET’i kullanırken hileli davranışlarda bulunmayacağını, JEMİYET’in güvelik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve JEMİYET’İn uğrayacağı bütün zararları karşılayacağını taahhüt eder. 

 

Üye sadece kendine ait üyelik hesabını kullanacağın başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırmayacağını, aksi durumun JEMİYET tarafından tesbit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, doğmuş/doğacak her türü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 

 

Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devir edemez.

 

SATIŞ ŞARTLARI

 

 

JEMİYET Premium üyelik satın alımları kesindir, üyeler hiç bir şartta ücret iadesi talep edemez.. 

 

JEMİYET üzerinden alınan biletler etkinliğin iptal edilmesi dışında iade edilmez, iptal edilmez, ücret iadesi talep edemez. 

 

JEMİYET kendi düzenlediği organizasyonlar dışında bilet fiyatlarını belirtmek, değiştirmek, oturma düzenine müdahale etmek, katılımcıların etkinlik alanına alınması, yada çıkartılması gibi kararlarda hiç bir hakkı ve yetkisi olmayıp bunların tamamı organizatörlerin kararı ve sorumluluğundadır.

 

JEMİYET üyelerine etkinliklerin tanıtımı yada Jemiyet servislerinin tanıtımı yada sunacağı yeni servisleri duyurmak ve reklamını yapmak amacı ile e-posta, SMS bildirimleri gönderebilir yada satış amaçlı aramalar gerçekleştirebilir. 

 

Üyeler satın alacağı ( 3-6-12 aylık ) paketleri www.jemiyet.com yada Jemiyet mobil aplikasyonu üzerinden satın alacaktır. 

 

Satış fiyatlarına vergi vb giderler dahildir. 

Ödemeler Jemiyet tarafından kayıt edilecek kredi kartı, ve banka kartı bilgileri ile doğrudan site üzerinden yada mobil aplikasyon üzerinden yapılacaktır. Üye tarafından verilecek kart bilgileri doğruluğundan üye sorumlu olup, Üye JEMİYET’e ilgi tutarın ödeme aracından tahsil etmesi için yetki verdiğini kabul eder. 

 

JEMİYET KULLANIM KOŞULLARI 

 

Bütün Jemiyet üyeleri; diğer üyeler ile bağlantı kurma, diğer üyelerin paylaşımlarını beğenme veya yorumda bulunma vb. yetkilere sahiptir. 

 

Üyeler arasında gerçekleşecek paylaşımlardan JEJMİYET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

Üyeler Jemiyet içinde, paylaşımlarında, genel ahlak kurallarına, yürürlükte ki mevzuata uymak zorunda olduğunu, diğer üyeleri rahatsız edici, tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder, aksi takdirde bütün sorumluluğun üyeye ait olacağını beyan ve taahhüt eder, bu gibi durumlarda JEMİYET üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir. 

 

Üyeler nefret söylemi veya pornografik nitelikte, şiddet ve suç içerikli herhangi bir paylaşımda bulunmayacağına, her hangi bir markayı yada kuruluşu zan altında bırakacak bir paylaşımda bulunmayacağına aksi takdirde bütün sorumluluğun üyeye ait olacağını beyan ve taahhüt eder, bu gibi durumlarda JEMİYET üyeliği sona erdirme hakkında sahiptir. 

 

 

ÜYELİK İPTALİ 

 

JEMİYET iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin herhangi bir bildirime gerek olmaksınız tek taraflı olarak feshederek, üyenin üyeliğini iptal etmeye yetkilidir. 

 

Üyeler dilediği zaman JEMİYET üyeliklerini iptali için Jemiyete başvuruda bulunabilir, üyelik her ne şartta olursa olsun Jemiyet üyeliği iptal olan üyelere ücret iadesi yapılmaz.